Helium gas

Helium wordt vaak gebruikt als vulmiddel voor ballonnen en luchtschepen, die immers lichter dan lucht moeten zijn. Men kan dan denken aan reclametoepassingen, maar ook atmosferisch en militair onderzoek zijn belangrijke toepassingen. Helium verdient de voorkeur boven waterstof omdat het niet brandbaar is, en daarmee veiliger.

Het stijgvermogen van helium is 93% van dat van waterstof, een goede vervanging dus. Wel is helium veel kostbaarder dan waterstof, want het is moeilijker te winnen. Bovendien kan het niet met de cascademethode vloeibaar gemaakt worden, waardoor het duur in het gebruik is, bijvoorbeeld bij transport en ook bij toepassing als koelmiddel, vergeleken met vloeibare stikstof.

De vooroorlogse zeppelins konden niet met helium gevuld worden, omdat alleen de Amerikanen in grote hoeveelheden over dit kostbare gas beschikten en het niet aan Duitsland wilden leveren. Duitsland was officieel nog een bevriende staat, maar men was er niet zeker van dat het land van Adolf Hitler het gas alleen voor vredelievende doeleinden zou gebruiken. De zeppelins werden dus met waterstof gevuld, wat in 1937 resulteerde in de ramp met de kolossale Hindenburg, waarna voor de zeppelins het doek viel.

 

klik hieronder op het Air-Products logo voor het veiligheidsblad van helium.

In december 1994 brak er tijdens een oudejaarsfeest in het Switel-hotel in Antwerpen brand uit. Er vielen 15 doden. Het gebeuren trok extra de aandacht doordat de Nederlandse zanger Lee Towers erbij aanwezig was. Towers beweerde dat de brand zo snel om zich heen greep door het brandbare helium in de ballonnetjes waarmee de feestzaal versierd was. Kennelijk wist Towers niet dat helium absoluut onbrandbaar is. Het verhaal werd door veel kranten kritiekloos gepubliceerd en er werd geroepen dat helium verboden moest worden. In werkelijkheid wordt helium juist toegepast omdat het veilig is.

Ballonnen met heliumgus gevuld, mogen en kunnen gebruikt worden binnenshuis en in restaurants,hotels,partycentrums en op scholen ed.

bron wikipedia